V Międzynarodowa Konferencja Mesjańska

11 – 13 listopada 2022, Kraków, Tyniec

Vladimir Pikman

Vladimir Pikman

Vladimir Pikman urodził się w żydowskiej rodzinie w Kijowie w Ukrainie. Jest założycielem i dyrektorem Beit Sar Shalom, największej wspólnoty Żydów Mesjańskich posługujących w Europie oraz rabinem mesjanistycznej kongregacji w Berlinie oraz wiceprezesem International Messianic Jewish Alliance (Międzynarodowego Niemieckiego Stowarzyszenia Żydów Mesjańskich). Vladimir posiada tytuł magistra teologii (ThM) z Dallas Theological Semiary (Seminarium Teologicznym w Dallas), ukończył właśnie pisanie doktoratu, jest adiunktem i dyrektorem do spraw studiów żydowskich w Dallas Theological Seminary.

Gavin D'Costa

Profesor Gavin d’Costa

jest profesorem teologii katolickiej na uniwersytecie w Bristolu. Urodził się w Kenii, a jego rodzice pochodzą z Indii. Jest autorem ośmiu książek, w tym ostatnich: „Sobór Watykański II. Doktryna katolicka dotycząca Żydów i Muzułmanów” oraz „Katolicka doktryna na temat narodu żydowskiego po Soborze Watykańskim II”. Jego zainteresowania dotyczą teologii religii, szczególnie relacji między katolicyzmem a Żydami i Muzułmanami. Jest doradcą przy watykańskiej Papieskiej Radzie ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz dla rzymsko-katolickich biskupów w Anglii i Walii w sprawach związanych z innymi religiami.

O konferencji

Konferencja Mesjańska jest przestrzenią spotkania uczniów Jezusa, zarówno Kościoła z narodów, jak i z Izraela. Będąc wdzięczni Bogu za dziedzictwo jakie złożył w Izraelu, chcemy słuchać, co dziś Pan mówi do Ciała Chrystusa poprzez wierzących w Jeszuę Żydów. Jesteśmy przekonani, że w obecnych czasach kwestia Izraela jest ważna w procesie jedności całego Ciała i przygotowania Kościoła na powtórne Przyjście Pana. Wierzymy, że powstanie Ruchu Mesjańskiego jest profetycznym znakiem odnowy Kościoła. Honorując Izrael, honorujemy naszą tożsamość i odnajdujemy pełnię Bożej tajemnicy, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i Boga Narodów.

W organizację Konferencji Mesjańskich zaangażowane są różne inicjatywy chrześcijańskie. Naszym marzeniem jest stawanie w jedności, aby błogosławić Izrael oraz rozpoznać jego miejsce w Bożym planie.

 

Fundacja Edukacji i Dialogu
im. ks. dr. Petera Hockena

TJCII W Kierunku II Soboru Jerozolimskiego

Fundacja Polania

Rejestracja

Formularz rejestracyjny dostępny będzie wkrótce.

Wsparcie

Jeżeli dzieło Konferencji Mesjańskich jest bliskie Twojemu sercu, to zachęcamy Cię do modlitwy oraz wsparcia finansowego tego wydarzenia.

Można to uczynić poprzez przekazanie darowizny na konto fundacji:

Nest Bank S.A nr: 38 2530 0008 2097 1058 0314 0001
tytułem: „Darowizna na cele statutowe – Konferencja Mesjańska ”


Dla wpłat w walucie USD:
Nest Bank
nr: PL 54 2530 0008 2097 1058 0314 0004

Dla wpłat w walucie EURO:
Nest Bank
nr: PL 11 2530 0008 2097 1058 0314 0002

BIC/SWIFT: NESBPLPW

Zachęcamy również do przekazania 1% na działalność Fundacji Edukacji i Dialogu im. ks. dr.Petera Hockena

Wystarczy w składanym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS: 0000 397 954, a następnie w polu 133 cel szczegółowy 1%: Fundacja EiD 30.

Niech Pan obdarzy was pokojem!
Organizatorzy

Przyjaciele

przyjaciele